Päivi Anttila, VD Päivi Anttila, VD

Vad är V.I.S.K.O.S AB?

Ett lokalt företag verksam i Västerås och som utför: 
* boendestöd
* ledsagarservice (LSS)
* avlösarservice(LSS)  
* personlig assistans(LSS)  
* hemservice (ex. städ,tvätt, inköp)

Företaget startade i mars 2011 med uppstart av hemtjänst och boendestöd i maj 2011. På grund av ändrade krav från kommunen avslutade vi att utföra hemtjänst per den 28/2 -17.

 

Ägare och ansvarig är Päivi Anttila, bosatt i Västerås. Jag har arbetat som hemtjänstutförare både kommunalt och privat samt även i många år som biståndshandläggare. Dryga 30 år inom branschen har det blivit.

 

Några ord från mig till Dig:

"Det en stor ära men också en utmaning att kunna få erbjuda just Dig ett personligt utformat stöd i din vardag.  Att hamna i beroendeställning och behöva stöd och hjälp i vardagen är inte någon lätt sak.
Jag vet.
På riktigt, för jag själv har varit drabbad av psykisk ohälsa.

Att öppna upp sitt hem och sitt liv för andra människor som ska bistå med hjälp och stöd kan vara svårt. Ibland jättesvårt men med ömsesidig respekt och öppenhet kan vi tillsammans få din vardag att fungera så optimalt som möjligt!

 

En av mina största utmaningar är att just Du ska känna dig bemött med respekt och att dina behov och önskemål hörsammas i så stor utsträckning som möjligt.

Väl mött!"

Vår Värdegrund

 

Vi har respekt för varje persons integritet, självbestämmande och valfrihet utifrån den livssituation man befinner sig i.

Detta gäller såväl kund som personal.

 

Kommer du ihåg?

V.I.S.K.O.S betyder:

Valfrihet - du bestämmer VAD som ska göras, av VEM och NÄR.

Integritet - du garanteras att din integritet, dina önskemål och din livsstil respekteras.

Självbestämmande - du vet själv HUR du vill ha det gällande ditt stöd 

Kompetens - personal som arbetar har den kompetens som krävs men även din kompetens tas tillvara.

Omsorg - vi står för omsorg och omtanke och stöttar dig utifrån dina önskemål och villkor.

Säkerhet - vi garanterar en säker omsorg genom att dokumentera och följa upp dina insatser, vi följer de lagar och förodningar som styr