Päivi, verksamhetschef
Päivi, verksamhetschef
Mayli, ansvarig för skapande verksamhet.
Mayli, ansvarig för skapande verksamhet.
Lenita, boendestödjare
Lenita, boendestödjare
Isabella, boendestödjare
Isabella, boendestödjare
Marica, boendestödjare
Marica, boendestödjare
Sirpa, boendestödjare
Sirpa, boendestödjare