Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykiska-/ neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruksproblem, intellektuell funktionsvariation (utvecklingsstörning) eller till personer som av andra skäl har behov av stöd för att kunna hantera tillvaron och leva ett självständigt liv med god livskvalitet.

Stödet syftar till:

  • att underlätta för dig att hantera din vardag och ditt hemliv 
  • att underlätt för dig att utföra aktiviteter utanför hemmet
  • att stödet och dess aktiviteter görs tillsammans med dig

Innehållet i boendestödet

Boendestöd är ett bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen och i hemlivet. Den bedöms av biståndshandläggaren. Formen för stödet tas fram tillsammans med Dig.

 

Exempel på stödinsatser:

  • Hushållsarbete; städa tillsammans, tvätta tillsammans, diska tillsammans, slänga sopor tillsammans o.s.v.

  • Hygien; ge råd, uppmuntra och stötta, inköp av hygienartilkar o.s.v

  • Kost; planera inköp, handla tillsammans, laga mat tillsammans o.s.v

  • Social träning; bryta isolering genom att planera och genomföra aktiviteter tillsammans, uppmuntra till öka eget ansvarstagande, uppmuntra till att våga knyta nya kontakter o.s.v

  • Strukturering av tillvaron; få hjälp och stöd i att planera tid och aktiviteter, få hjälp och stöd i att organisera, hålla ordning och skapa rutiner, få hjälp och stöd i att passa tider, påbörja och avsluta i tid, få hjälp och stöd i goda vanor och rutiner för sömn

 

Ett citat, hämtat ut en studie som gjorts om relationen mellan människor och bostaden.

 

Mitt hem är – borde vara – en fast punkt, där mitt slags ordning gäller.

Där jag har rätt att vara, utan inblandning. En fristad dit jag kan dra

mig undan, hämta kraft. En startpunkt för livet ut i samhället. Möte

med människor, engagemang, ett kollektivt flöde. Mitt hem borde inte

kunna tas ifrån mig. Det borde få växa och åldras med mig.”

 

Hur är en boendestödjare?

Förutom att boendestödjaren kan ha sin formella utbildning som skötare, undersköterska, arbetsterapeut, fritidspedagog eller dylikt, så är denne en enkel och vanlig människa som har sina starka egenskaper såsom;

  • humor, empati, personlig värme, livserfarenhet, kreativitet samt tålamod

  • förmågan att se Dig som person i stället för röran

  • kan lägga band på sina egna värderingar och lyssnar

  • står med både fötterna på jorden och bjuder in till samtal om det som upplevs svårt

  • vågar vara nära, ser Dig som individ utan att ta över och visar vägen

  • står ut med kaos och uppmuntrar Dig till att våga anta utmaningar

  • skapar struktur genom att planera tillsammans med Dig