V.I.S.K.O.S AB erbjuder avlösarservice och ledsagarservice inom LSS

Avlösarservice

Avlösarsevice i hemmet för dig som vårdar en anhörig 

 

 Syftet med avlösning är att Du som anhörig som vårdar en närstående ska få möjlighet att koppla av en stund och kunna göra det Du vill och veta att någon finns hos den du vårdar.

 

Vår målsättning:

  • att det alltid är samma person som kommer för att avlasta dig. För trygghetens skull. 

Vi kommer och du går!

Ledsagarservice

 

Syftet med ledsagning är att du som har funktionshinder, oavsett ålder, ska kunna delta i olika akitviteter i samhället. 

Exempel:

  • till och från affär
  • till och från läkare/tandläkare
  • till och från en aktivtet i en förening
  • till och från ett besök hos en god vän

Vår målsättning:

  • att det alltid är samma personal som kommer för att ledsaga dig. För trygghetens skull.

Vi hjälper dig att komma fram!

 

För att byta till oss eller för att ansöka om Avlösarservice/Ledsagarservice, kontakta kommunens biståndshandläggare . Telefon: 39 27 25

Kontakta oss för mera information:

  • telefon: 021 - 475 15 60 
  • mobil: 070 - 624 38 84
  • mail: info"viskosab.se

LSS betyder: 

Lagen om Särskilt Stöd och Service för vissa funktionshindrade.

Denna lag tillämpas exempelvis när en person har mycket stora funktionsnedsättningar och är i behov av stöd och hjälp.