Personlig assistans

 

V.I.S.K.O.S AB har  från och med 131001 tillstånd att bedriva personlig assistans.

Tillsammans med Dig gör vi en budget där du kan se hur assistansersättningen fördelas och därmed kan Du själv vara med att påverka löner, assistansomkostnader, arbetstider, aktiviteter och så vidare.


För oss är det viktigt att du har INSYN och kan PÅVERKA och följa alla kostnader kring din assistans.

Vi är en trygghet för dig och din assistans!

 Din Assistans skapar du tillsammans med oss!

Du får så lite eller så mycket stöd och hjälp av oss som du önskar.


Kontakta oss idag!